AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Saopštenje Advokatske komore Srbije, povodom predloga autentičnih tumačenja odredbi člana 1066. st. 2 Zakona o obligacionim odnosima, člana 41. st. 1 i 2 i člana 43. st. 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača i člana 17. st. 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

 Saopštenje AKS