AKS-LogoFinal

 

Saopštenje predsednika Advokatske komore Srbije povodom predstojećih izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova

 

Povodom predstojećih izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, u advokatskoj javnosti se, poslednjih meseci, pojavio veliki broj dezinformacija koje su kod kolega izazvale zabrinutost i koje su išle za tim da se stvori pogrešna predstava o afirmativnom stavu Upravnog odbora AKS po pitanju obaveznosti medijacije.

 

Ovakve ocene nisu utemeljene u odlukama UO AKS, niti u dosadašnjim aktivnostima organa komore. Upravo suprotno, argumentacija advokature i njenih predstavnika uvek je išla u pravcu protivljenja uvođenju obavezne medijacije, promovisanja principa dobrovoljnosti ovog postupka i neslaganja sa stvaranjem nove,“parapravosudne“ profesije medijatora.

 

Zakonom o advokaturi propisano je da pravnu pomoć građanima pruža advokatura i da pružanje pravne pomoći obuhvata i posredovanje u cilju mirnog rešavanja sporova. Kodeks profesionalne etike propisuje obavezu advokata da klijentu ukaže na mogućnost i celishodnost rešavanja slučaja mirnim putem (čl. 3 st. 1 tač. 5 Zakona o advokaturi).

 

Zakonom o parničnom postupku propisana je obaveza suda da ukaže na mogućnost mirnog rešavanja sporova. Ideja o uvođenju obaveznog prvog sastanka sa medijatorom, bi značila veštačko uvođenje formalne faze pregovora, što bi, izvesno, dovelo do prolongiranja postupka i uvećavanja troškova. Medijacija bi morala predstavljati samo mogućnost za građane, ali ne i njihovu obavezu.

 

Duboko verujem da će zaključci UO AKS biti u duhu ovih stavova, a konačne odluke će biti donete kada budu bili poznati konkretni predlozi izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova.

 

 

Predsednik Advokatske komore Srbije

Viktor Gostiljac

 

U prilogu možete preuzeti saopštenje: