AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da će se dana 27.06.2019.godine u 17,00 časova u prostorijama Advokatske akademije u Beogradu, Dečanska 13, VI sprat održati seminar na temu: „Zabrana zlostavljanja i borba protiv nekažnjivosti“.

Seminar je osmišljen kao radionica u kojoj će učesnici imati prilike da uzmu aktivnog učešća u diskusiji povodom međunarodnopravnog i ustavnopravnog okvira zabrane zlostavljanja, kao i diskusiji o ulogama koje u istraživanju navoda o zlostavljanju imaju: javni tužilac, sudija, advokat i lekar.

Panelisti na seminaru biće:
Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda,
prof.dr.Đorđe Alempijević, veštak sudske medicine, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i član Evropskog komiteta za borbu protiv torture (CPT),

Vladica Ilić, pravni konsultant iz Beogradskog centra za ljudska prava,
Jugoslav Tintor, advokat i predsednik Advokatske komore Beograda

U prilogu se možete upoznati sa Programom seminara.

Pozivamo sve zainteresovane advokate i advokatske pripravnike da se prijave za učešće na seminaru preko e-maila AК Beograda – office@akb.org.rs