04.05.2018.

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod advokata i Listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za advokate i advokatska ortačka društva.

 Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranje terorizma kod advokata

 Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za advokate i AOD