AKS-LogoFinal

Poštovani,

Polaganje advokatskog ispita pred Ispitnom komisijom Advokatske komore Srbije održaće se u petak, 31.08.2018. godine, sa početkom u 17:00 časova, u prostorijama Advokatske komore Srbije, Dečanska 13.

Zainteresovani kandidati dokumenta potrebna za prijavu polaganja advokatskog ispita mogu podneti zaključno sa četvrtkom, 30.08.2018. godine.