AKS-LogoFinal

 

Poštovani,

Polaganje advokatskog ispita pred Ispitnom komisijom Advokatske komore Srbije održaće se u petak, 28.12.2018. godine, sa početkom u 18:15 časova, u prostorijama Advokatske komore Srbije, Dečanska 13.

Zainteresovani kandidati dokumenta potrebna za prijavu polaganja advokatskog ispita mogu podneti zaključno sa četvrtkom 27.12.2018. godine.