AKS-LogoFinal

 

Obaveštavamo kandidate koje su prijavili polaganje advokatskog ispita pred Ispitnom komisijom Advokatske komore Srbije u januarskom ispitnom roku da će se ispit održati u petak, 24.01.2020. godine, sa početkom u 17:00 sati, u Sali za sastanke Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, Beograd.