AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma je preko Sekretarijata Manivala obaveštena da FATF (Financial Action Task Force) organizuje webinar o temi „Pranje novca kroz trgovinu“ koji će se održati 18.3.2021 od 13.00 do 14.00 časova. Rok za prijavu je 15.3.2021.

Ukoliko ste za učešće na webinaru zainteresovani, molimo da se prijavite lično preko adrese https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1yBzQ-nxRwmlKBCTXLoLXw  i da o prijavi obavestite Upravu za sprečavanje pranja novca i Advokatsku komoru Srbije.