AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati zahtev Advokatske komore Srbije za izmenu Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti i Analizu poreskog savetnika Olivera Andruna “Paušalno oporezivanje advokatske delatnosti”.

 Zahtev AKS

 Analiza