10.02.2020.

Zajedničkoj advokatskoj kancelariji “Mijatović & Pavlović” iz Beograda potreban pripravnik/pripravnica.

Biografije poslati na office@mimlegal.com do 25. februara 2020.godine.