AKS-LogoFinal

 

Na društvenoj mreži Twitter dana 22.03.2021. godine, sa naloga izvesne @NezavisnaAКS, objavljen je falsifikat u vidu čitulje Vladimiru Cvijanu sa tekstom „Praštaj što smo ćutali – Jugoslav Tintor i Viktor Gostiljac“.

Povodom ove lažne objave predsednik AКS Viktor Gostiljac i predsednik AКB Jugoslav Tintor daju zajedničko

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Već duže vreme se na Twitter nalogu pod nazivom „Nezavisna advokatska komora Srbije“ u javnost plasiraju falsifikovani dokumenti Advokatske komore Srbije, ili informacije za koje se želi predstaviti da potiču od strane zvaničnih organa Кomore, ili predsednika Кomore. U poslednje vreme, u vrlo kratkom vremenskom razmaku, na ovom nalogu objavljena su dva faslifikata: navodna čitulja Vladimiru Cvijanu, potpisana od strane Jugoslava Tintora i Viktora Gostiljca i lažni i nepostojeći formular „Saopštenje za javnost AКS povodom napada na advokata“, koji je objavljen kao dokument Кomore sa pečatom i zaglavljem AКS.

Ne ulazeći u mišljenja i stavove koji se objavljuju na označenom nalogu, ipak konstatujemo da objavljivanje klasičnih falsifikata kao dokumenata Кomore ili potpisivanje bilo koga ispod neistinitog sadržaja, dovodi korisnike društvenih mreža, a samim tim i širu javnost u zabludu u pogledu stavova i postupanja Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Na ovaj način se objektivno ruši ugled advokatskih komora i advokature u celini.

Zbog toga želimo da sa ovim upoznamo javnost i da građanima preporučimo krajnji oprez u pogledu istinitosti objava na ovom Twitter nalogu i rezervu prema objavljenim informacijama, s obzirom da se radi o vrlo vešto sačinjenim falsifikatima.

Verujući da će ovakvih neistinitih sadržaja na ovom nalogu biti na svakodnevnom nivou, pozivamo javnost da se o stavovima i dokumentima komora obaveštavaju putem zvaničnog sajta Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda, i Twitter naloga @AКSrbije.

 

 Zajedničko saopštenje predsednika AKS i AKB