28.02.2018.

Poštovane kolege,

Povodom početka primene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu na teret sredstava budžetskih korisnika Advokatska komore Srbije zatražila je mišljenje od Ministarstva finansija Uprave za trezor – Sektora za javna plaćanja, da li se navedeni propisi primenjuju na advokate.

Dana 28.02.2018. godine Ministravstvo finansija Uprava za trezor – Sektor za javna plaćanja obavestio je Advokatsku komoru Srbije da se Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu na teret sredstava budžetskih korisnika NE ODNOSI NA ADVOKATE.