AKS-LogoFinal

 

 

Poštovane koleginice i kolege,

U nastavku vesti možete pogledati dopis GIZ-a sa molbom za odgovor na anketu “Ocena rada Upravnog suda od strane advokata u Republici Srbiji”.

 

Poštovane kolege,

U saradnji sa Projektom „Jačanje vladavine prava u Srbiji“ koji sprovodi GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) sprovodimo drugi ciklus ankete “Ocena rada Upravnog suda od strane advokata u Republici Srbiji” koja ima za cilj da se ustanove eventuana poboljšanja u radu ovog suda nakon sprovođenja dela aktivnosti usmerenih na poboljšanje rada, veću efikasnost i transparentnost u radu Upravnog suda uz podršku navedenog projekta.

Najsrdačnije Vas molimo da odvojite malo vremena i odgovorite na anketu, kojoj možete pristupiti klikom na sledeći link:  https://www.askallo.com/r070j4bf/survey.html

Imajući u vidu da su advokati prepoznati kao eminentni akteri u pravosudnom ciklusu: Кomitet ministara Saveta Evrope je istakao suštinsku ulogu koju advokati moraju da igraju u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta sudskih postupaka i, shodno tome, u konsolidaciji vladavine prava.

S toga je Vaše mišljenje od najveće važnosti za procenu kvaliteta usluge koju pružaju sudovi i dragoceno je za oblikovanje preporuka za poboljšanje.

Anketa je anonimna i svi odgovori će biti obrađeni i korišćeni isključivo kao smernice za poboljšanje rada Upravnog suda Republike Srbije.

Unapred hvala i sve najbolje Vam želimo!