Spisak dokumenata potrebnih za upis u imenik advokata AK Beograda

Spisak dokumenata potrebnih za upis u imenik advokatskih pripravnika AK Beograda

Spisak potrebnih dokumenata za promenu sedišta advokatske kancelarije

Spisak potrebnih dokumenata za podnošenje zahteva za privremen prestanak na bavljenje advokaturom

Spisak potrebnih dokumenata za statusne promene advokatskih pripravnika

Materijalne obaveze advokata prema Advokatskoj Komori

Odluka o utvrđivanju visine troškova upisa u Imenik advokata, Imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i Imenik AOD

Dokumenta potrebna za prijavu polaganja advokatskog ispita

Podaci za uplatu za advokatski ispit

Šifra plaćanja po opštinama