Vesti

Odluke sa 18. sednice UO AKS

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluke sa 18. sednice Upravnog odbora Advokatske komore Srbije održane 05.03.2022. godine.
 Prvi izveštaj o radu 27.09-31.12.2021.
 Odluka Call centar
 Odluka Call centar – traženje izveštaja
 Odluka Call centar – traženje ponuda
 Odluka Call centra – proširenje
 Odluka – udruženje građana, nedoz.sticanje klijenata, call.tuž., novi prop. o adv. numerus clausus
 Odluka – Komora medijatora
 Odluka o upućivanju dopisa …

Obuka advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita

 

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje
P O Z I V
ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika advokatskih komora …

Dan advokature Srbije

 

Poštovane koleginice,

Poštovane kolege,

 

Advokatura Srbije danas obeležava 160-tu godišnjicu od donošenja prvog Zakona o pravozastupnicima i ovaj dan se slavi kao dan uspostavljanja advokatske profesije kao samostalne i nezavisne službe pružanja pravne pomoći. Od donošenja prvog Zakona o pravozastupnicima advokatura, doneto je osam Zakona o advokaturi i u svakom narednom zakonu je učinjen korak napred …

Informator o radu u primeni Zakona o slobodnom pristupu inf.od javnog značaja u 2021.

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Informator Advokatske komore Srbije o radu u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u 2021. godini.
 Informator AKS o radu u primeni Zakona o slobodnom pristupa inf.od javnog značaja

Učešće u radu Sekcije za krivično pravo AKS

 

Pozivamo kolege zainteresovane za učešće u radu Sekcije za krivično pravo Advokatske komore Srbije da se prijave na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com, ili na e-mail adresu advokata Zore Dobričanin Nikodinović, koordinatora Sekcije za krivično pravo AKS: advokatzora.dn@gmail.com

DNEVNI IZVEŠTAJ KOL CENTRA

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti o redosledu pozivanja – poslednje pozvanom advokatu, po organima i listama (lista za punoletna lica i lista za maloletnike).

Dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije biće objavljivan radnim danom, krajem radnog vremena.
 Izveštaj Kol centra

Obaveštenje JP “Pošta Srbije”

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati obaveštenje JP “Pošta Srbije” vezano za primenu izmenjenog Tehnološkog uputstva, koje se primenjuje od 01.01.2022. godine.
 Obaveštenje – JP Pošta Srbije

Radno vreme AKS za vreme praznika

 

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je prvi radni dan Advokatske komore Srbije u 2022. godini 10.01.2022. godine.

Srećni praznici!

Analiza Instituta za uporedno pravo

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati analizu Instituta za uporedno pravo na temu “Analiza pravne regulative i sudske prakse o rešavanju pitanja punovažnosti klauzula u ugovorima o kreditu kojima banke od korisnika kredita naplaćuju troškove obrade kredita, a u državama članicama EU, državama regiona i praksu suda pravde EU o ovom pitanju”.

Ova analiza urađena je na zahtev …