Vesti

Kol centar AKS – dnevni izveštaj o redosledu pozivanja

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dnevni izveštaj Kol centra Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti o redosledu pozivanja – poslednje pozvanom advokatu, po organima i listama (lista za punoletna lica i lista za maloletnike).

Dnevni izveštaj Kol centra Advokatske komore Srbije biće objavljivan radnim danom, krajem radnog vremena.
 Izveštaj Kol centra

SAOPŠTENJE ZA ADVOKATE

S A O P Š T E NJ E
Beograd, 16.10.2019. godine, broj 988/2019
 
Organizovanje protesta advokata koji su se okupili oko neke ideje, koji dele ista ili slična razmišljanja u pogledu položaja advokature u našem društvu i ocene rada organa naših komora, predstavlja jedno legitimno sredstvo izražavanja mišljenja, zabrinutosti i nezadovoljstva. Ne tako davno, i …

Termin advokatskog ispita u oktobarskom ispitnom roku

 

Poštovani,

Polaganje advokatskog ispita pred Ispitnom komisijom Advokatske komore Srbije održaće se u ponedeljak, 21.10.2019. godine, sa početkom u 18:00 časova, u prostorijama Advokatske komore Srbije, Dečanska 13.

Zainteresovani kandidati dokumenta potrebna za prijavu polaganja advokatskog ispita mogu podneti zaključno sa petkom, 18.10.2019. godine, do 15:00 časova.

Predavanja u okviru Katedre za građansko pravo Advokatske akademije AKS

 

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas o predavanjima zakazanim u okviru Katedre za građansko pravo:

U petak, 15.11.2019. sa početkom u 17:30 u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat, u okviru Katedre za građansko pravo Advokatske akademije Advokatske komore Srbije održaće se predavanje “Zakon o izvršenju i obezbeđenju”, predavač Jasmina Milutinović, advokat u Čačku.

U petak, …

Raspored specijalističkih predavanja i radionica

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Plan i program Specijalističkih predavanja i radionica za advokate i advokatske pripravnike, koja se organizuju u okviru Katedre za krivično pravo Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.

Zainteresovani za prisustvo predavanjima mogu se prijaviti do jedan dan pred predavanje putem e-mail adrese: a.k.srbije@gmail.com, sa napomenom za koja predavanje se prijavljuju.
 Program specijalističkih …

Paušalno oporezivanje

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dopis predsednika Advokatske komore Srbije upućen advokatskim komorama u sastavu Advokatske komore Srbije, predlog Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti i analizu poreskog savetnika AKS g. Olivera Andruna “Paušalno oporezivanje advokatske delatnosti – novi koncept unapređenja paušalnog oporezivanja”.
 Dopis …

Dopis Ministarstva pravde

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dopis Ministarstva pravde u vezi Izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, od 20.09.2019. godine.
 Dopis Ministarstva pravde

Obuka advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita

 

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje
P O Z I V
ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika advokatskih komora …

Odluka UO AКS o Platformi advokature Srbije u procesu izrade izmene i dopune Zakona o posredovanju u rešavanju sporova

Upravni odbor Advokatske komore Srbije na sednici održanoj 08.09.2019., na osnovu člana 66 Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS“ 31/2011, 24/2012-OUS), člana 9 i 33 Statuta Advokatske komore Srbije („Službeni glasnik RS“ 85/2011, 78/2012, 86/20013), razmatrajući aktivnosti i učešće advokature u aktivnostima vezanim za izmene Zakona o posredovanju u rešavanju sporova doneo je:

 
O D …

Termin advokatskog ispita u septembarskom ispitnom roku

Poštovani,

Polaganje advokatskog ispita pred Ispitnom komisijom Advokatske komore Srbije održaće se u sredu, 18.09.2019. godine, sa početkom u 17:30 časova, u prostorijama Advokatske komore Srbije, Dečanska 13.

Zainteresovani kandidati dokumenta potrebna za prijavu polaganja advokatskog ispita mogu podneti zaključno sa petkom, 13.09.2019. godine.