Vesti

Javni poziv za predlaganje kandidata za izborne članove VSS i DVT iz reda advokata

 

 
Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici koja je održana 26.12.2020. godine doneo odluku o otpočinjanju postupka izbora kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca iz reda advokata i objavljivanju javnog poziva za dostavljanje predloga kandidata.

Pravo predlaganja imaju advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije i najmanje 20 advokata.

Kriterijumi …

Dan ljudskih prava

 

Poštovane kolege,

U poslednje vreme svedoci smo, u međunarodnim okvirima, kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda i to baš od onih koji su dužni da garantuju te vrednosti i vladavinu prava (države i Vlade).
U ovom trenutku, Udruženje advokatskih komora i udruženje pravnika Evrope –  CCBE nalazi da su osnovna ljudska prava i slobode kao i …

Dnevni izveštaj Kol centra AKS

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti o redosledu pozivanja – poslednje pozvanom advokatu, po organima i listama (lista za punoletna lica i lista za maloletnike).

Dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije biće objavljivan radnim danom, krajem radnog vremena.
 Izveštaj Kol centra

Saopštenje Advokatske komore Srbije

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije povodom izjave potpredsednika Narodne Stranke, g. Miroslava Aleksića, od 18.09.2020. godine.
 Saopštenje AKS

Obaveštenje o početku rada Kol centra AKS za besplatnu pravnu pomoć

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati obaveštenje o početku rada Кol centra Advokatske komore Srbije za besplatnu pravnu pomoć.
 Obaveštenje

Saopštenje AKS povodom napada na advokate Ljubičanovića i Stojkova

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije povodom napada na advokate Dragoslava Ljubičanovića, sekretara Upravnog odbora Advokatske komore Beograd i Stefana Stojkova, u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Novi Beograd, 04.09.2020. godine.
 Saopštenje AKS

 

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, Akt o proceni rizika na radnom mestu i Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema AKS

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini sa Odlukom o pokretanju postupka procene rizika i Planom sprovođenja postupka procene rizika i Pravilnik o bezbednosti informaciono – komunikacionog sistema Advokatske komore Srbije, usvojene na sednici Upravnog odbora Advokatske komore …

INICIJATIVA USTAVNOM SUDU

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o kriterijumima za određivawe aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnostima, iznosima naknade, uslovima za njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu.
  INICIJATIVA …

ZAKLJUČAK VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Zaključak Vlade Republike Srbije 05 broj 401-6052/2020 od 30.07.2020. koji je objavljen u “Službenom glasniku RS” 104/2020.

Ovim Zaključkom Vlada RS daje saglasnost da se privrednim subjektima u avgustu i septembru 2020. isplate direktna davanja iz budžeta RS u visini 60% direktnih davanja iz budžeta RS koja su im isplaćena …

SAOPŠTENJE

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije povodom godišnjice ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića.
Saopštenje