Vesti

Odlaganje Programa za mlade advokate u Nemačkoj

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati obaveštenje o odlaganju Programa za mlade advokate iz Srbije u Nemačkoj, koji Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije  organizuje poslednjih nekoliko godina.
 Obaveštenje

Kol centar AKS – dnevni izveštaj o redosledu pozivanja

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti o redosledu pozivanja – poslednje pozvanom advokatu, po organima i listama (lista za punoletna lica i lista za maloletnike).

Dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije biće objavljivan radnim danom, krajem radnog vremena.
 Izveštaj Kol centra

Dopuna Uredbe o primeni rokova u upravnik postupcima

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Uredbu o dopuni Uredbe o primeni rokova u upravnik postupcima za vreme vanrednog stanja.
 Uredba

Obavešenje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati obaveštenje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.
 Obaveštenje

Dopis AKS

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dopis koji je Advokatska komora Srbije dana 30.03.2020. godine uputila Vladi Republike Srbije i Ministarstvu pravde.
 Dopis AKS

Elektronske adrese Poreske uprave za prijem podnesaka

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati spisak elektronskih adresa Poreske uprave za prijem podnesaka elektronskim putem.
 Beograd
 Novi Sad
 Niš
 Kragujevac

Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Uredbu Vlade Republike Srbije o pirmeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja.
 Uredba o rokovima u upravnim postupcima

Dopis AKS

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dopis Advokatske komore Srbije upućen Vladi Republike Srbije.
 Dopis AKS

Radno vreme AKS za vreme vanrednog stanja

 
Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas o izmenama u radnom vremenu Advokatske komore Srbije za vreme vanrednog stanja koje je proglašeno 15.03.2020. godine.

U ovom periodu organizovan je rad zaposlenih u službi Advokatske komore Srbije od kuće, a komunikacija sa advokatskom komorom će se odvijati putem elektronske pošte ili telefona. Fiksni brojevi telefona će biti preusmereni, a kao …

Dopis Vladi RS i Ministarstvu finansija

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dopis koji je Advokatska komore Srbije uputila Vladi Republike Srbije i Ministarstvu finansija vezan za fiskalne obaveze advokata.
 Dopis AKS