Vesti

Informacija o objavljivanju Odluke o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

 

Poštovane kolege,

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata objavljena је u “Službenom glasniku” broj 37/21 od 14.04.2021. godine i primenjuje se od 22.04.2021. godine.

 Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

 

 

Dnevni izveštaj Kol centra AKS

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti o redosledu pozivanja – poslednje pozvanom advokatu, po organima i listama (lista za punoletna lica i lista za maloletnike).

Dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije biće objavljivan radnim danom, krajem radnog vremena.
 Izveštaj Kol centra

Odluka o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

 

Poštovane kolege,

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 10.04.2021. godine doneo Odluku o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, imajući u vidu da Tarifa o nagradama i naknadama za rad advokata nije menjana u delu visine nagrade za rad u parničnom postupku od donošenja 2012. …

Informacija o sastanku u Ministarstvu pravde

 
I N F O R M A C I J A
Advokatska komora Srbije je dana 08.04.2021. otpočela razgovore sa Vladom RS i resornim Ministarstvom pravde o rešavanju pitanja vraćanja imovine Advokatskoj komori Srbije i Advokatskoj komori Vojvodine koja je nacionalizovana 1958. godine.

Razgovore su vodili predsednik Advokatske komore Srbije adv. Viktor Gostiljac, predsednik Advokatske komore …

Informacija o fiskalnim kasama

 
I N F O R M A C I J A
Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije na sednici koja je održana 01.04.2021. donela UREDBU o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja kojom je advokatura izuzeta od obaveze korišćenja i evidentiranja izvršenih radnji …

Zajedničko saopštenje predsednika AKS i AKB

 

Na društvenoj mreži Twitter dana 22.03.2021. godine, sa naloga izvesne @NezavisnaAКS, objavljen je falsifikat u vidu čitulje Vladimiru Cvijanu sa tekstom „Praštaj što smo ćutali – Jugoslav Tintor i Viktor Gostiljac“.

Povodom ove lažne objave predsednik AКS Viktor Gostiljac i predsednik AКB Jugoslav Tintor daju zajedničko
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Već duže vreme se na Twitter nalogu pod …

IN MEMORIAM: ADVOКAT RADMILO A. КALČEVIĆ (1941-2021)

IN MEMORIAM: ADVOКAT RADMILO A. КALČEVIĆ (1941-2021)

 

U Zaječaru je dana, 12.03.2021. godine u 81. godini preminuo advokat i sudija u penziji Radmilo A. Кalčević.

Radmilo Кalčević rođen je 13. januara 1941. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Zaječaru, a Pravni fakultet u Beogradu. Po diplomranju 1964. godine službovao je stalno u …

Rad sudova počev od srede 17.03.2021. godine

 

 

Poštovane kolege,

Povodom odluke Vlade RS i Kriznog štaba o pooštravanju epidemioloških mera, Advokatska komora Srbije je zatražila informacije od Vrhovnog kasacionog suda i Ministarstva pravde o organizovanju rada sudova u toku trajanja mera, počev od 17.03. do 22.03.2021. godine, u 06:00h.

Prema nezvaničnim informacijama dobijenim u Ministarstvu pravde, svi sudovi, tužilaštva i drugi državni organi, …

Webinar “Pranje novca kroz trgovinu”

 

Poštovane kolege,

Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma je preko Sekretarijata Manivala obaveštena da FATF (Financial Action Task Force) organizuje webinar o temi „Pranje novca kroz trgovinu“ koji će se održati 18.3.2021 od 13.00 do 14.00 časova. Rok za prijavu je 15.3.2021.

Ukoliko ste za učešće na webinaru zainteresovani, molimo da se prijavite lično …

Uredba o finansijskoj podršci

 

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Uredbu o utvrđivanju programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privrednom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virsuom SARS-CoV.
 Uredba