Vesti

DNEVNI IZVEŠTAJ KOL CENTRA

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti o redosledu pozivanja – poslednje pozvanom advokatu, po organima i listama (lista za punoletna lica i lista za maloletnike).

Dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije biće objavljivan radnim danom, krajem radnog vremena.
 Izveštaj Kol centra

Primedbe AKS na radne verzije Zakona o uređenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o VSS

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati primedbe Advokatske komore Srbije na radne verzije Zakona o uređenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o visokom savetu sudstva, koje je Upravni odbor usvojio na sednici održanoj 15.10.2022. godine.
 Primedbe AKS

Izveštaji o radu organa AKS

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati izveštaje o radu organa Advokatske komore Srbije, koji su usvojeni na Prvoj redovnoj Skupštini Advokatske komore Srbije, koja je održana 24.09.2022. godine.
 Izveštaj o radu Predsednika AKS
 Prv izveštaj o radu UO AKS, Adv.akademije i Saveta

 Dopuna prvog izveštaja o radu UO AKS, Adv.akademije i Saveta

 Izveštaj Nadzornog odbora AKS

 Izveštaj o finansijskom poslovanju

 Izveštaj …

Odluka UO AKS i Preporuka za postupanje advokata

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluku Upravnog odbora Advokatske komore Srbije br. 895-8/22 od 09.09. 2022. godine i Preporuku za postupanje advokata.
 Odluka UO AKS i Preporuka za postupanje advokata

Zaključak Skupštine Advokatske komore Srbije

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati zaključak Skupštine Advokatske komore Srbije od 24.09.2022. godine.
 Zaključak Skupštine AKS

Poziv advokatima za prijavljivanje za On-line HELP kurseve “Porodično pravo i ljudska prava” i “Etika za sudije, tužioce i advokate”

 

 

Poštovane kolege,

Savet Evrope u okviru programa o obrazovanju za ljudska prava za pravne stručnjake (HELP) u saradnji sa Advokatskom akademijom Advokatske komore Srbije organizuje online kurseve na temu „Porodično pravo i ljudska prava“ koji će održati predavač Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i sertifikovani trener, advokat Jasmina Mikić i “Etika za sudije, tužioce i advokate”,  koji će …

Obuka advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita

 

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje
P O Z I V
ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika advokatskih komora …

Odluka i saopštenje Upravnog odbora AKS

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluku i saopštenje Upravnog odbora Advokatske komore Srbije sa sednice održane 09.09.2022. godine.
 Odluka UO AKS
 Saopštenje

Radne verzije pravosudnih zakona

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati radne verzije pravosudnih zakona koje su objavljene na sajtu Ministarstva pravde.

Sve eventualne primedbe i predloge možete dostaviti elektronskom poštom Advokatskoj komori Srbije na adresu: a.k.srbije@gmail.com

Prema usmenim informacijama iz Ministarstva pravde rok za dostavljanje primedbi je 31.12.2022. godine.
 Zakon o uređenju sudova
 Zakon o sudijama
 Zakon o javnom tužilaštvu
 Zakon o Visokom savetu sudstva
 Zakon o …

Saopštenje UO AKS

 
Poštovane kolege,
U prilogu možete pogledati saopštenje Upravnog odbora Advokatske komore Srbije sa sednice održane 09.09.2022. godine, u vezi krivičnih prijava koje je podneo Republički geodetski zavod.
 Saopštenje UO AKS