Vesti

Odluke sa 48. redovne sednice UO AKS

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluke sa 48. redovne sednice Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, održane 09.09.2023. godine.
 Rad advokata u postupcima pred Centrom za socijalni rad
 Dopis Upravnom sudu
 Nedozvoljeno bavljenje advokaturom i nelojalna konkurencija
 Imenovanje koordinatora Kol centra

DNEVNI IZVEŠTAJ KOL CENTRA

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti o redosledu pozivanja – poslednje pozvanom advokatu, po organima i listama (lista za punoletna lica i lista za maloletnike).

Dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije biće objavljivan radnim danom, krajem radnog vremena.
 Izveštaj Kol centra

Saopštenje AKS – Zakon o bpp i E-fakture

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije vezano za zahteve pojedinih lokalnih samouprava da advokati – pružaoci besplatne pravne pomoći izdaju e-fakture, kao i mišljenje Ministarstva finansija o ovom pitanju.
 Saopštenje AKS

Studije za inovaciju znanja – Pravo digitalne imovine

 

 

Poštovane kolege,

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje drugi ciklus studija za inovaciju znanja “Pravo digitalne imovine”. Predavači na studijama su univerzitetski profesori, predstavnici Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti i stručnjaci iz prakse.

Nastava obuhvata 60 časova interaktivnih predavanja koja će se održavati subotom, od 10:00 časova, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, …

Odluke UO AKS o raspisivanju Izbora za Predsednika i Potpredsednika AKS i Dopunskih izbora za člana NO AKS i 2 Zam. DT AKS

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije broj 633/2023 od 09.09.2023. godine o raspisivanju Izbora za Predsednika i Potpredsednika Advokatske komore Srbije i broj 634/2023 od 09.09.2023. godine o raspisivanju Dopunskih izbora za člana Nadzornog odbora Advokatske komore Srbije iz Advokatske komore  Vojvodine i dva Zamenika Disciplinskog tužioca Advokatske komore Srbije iz Advokatske komore …

Saopštenje AKS – izmene Statuta AKS – mladi advokati

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije u vezi informacija o navodnim izmenama Statuta Advokatske komore Srbije i uvođenja kategorije “mladi advokat” i ograničenjem obima bavljenja advokaturom.
 Saopštenje AKS u vezi izmena Statuta AKS

Saopštenje AKS povodom napada na adv. Pera Nedinića

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije povodom napada na advokata Pera Nedinića koji se desio dana 02.08.2023. u Petrovcu na Mlavi-
 Saopštenje AKS
 

 

Saopštenje AKS

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije povodom najavljenih izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
 Saopštenje AKS

Saopštenje AKS povodom najavljenih izmena ZIO

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije povodom informacije o najavljenim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju i proširenju nadležnosti javnih izvršitelja.
 Saopštenje AKS

Obaveštenje Narodne banke Srbije

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati obaveštenje Narodne banke Srbije o podacima o izvršnim dužnicima – direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava čija se prinudna naplata vrši sa Budžeta Republike Srbije.
 Обавештење НБС
 Преглед буџетских корисника