Vesti

On-line kurs Saveta Evrope “Etika za sudije, tužioce i advokate”

 

Poštovane kolege,

Savet Evrope u okviru programa o obrazovanju za ljudska prava za pravne stručnjake (HELP) u saradnji sa Advokatskom akademijom Advokatske komore Srbije organizuje drugi on-line kurs na temu ” Etika za sudije, tužioce i advokate “, koji će održati predavač Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i sertifikovani trener, advokat Nenad Vojnović.

Navedeni kurs bi počeo u …

Odluka UO AKS – neodržavanje glavnog pretresa zbog nedovođenja okrivljenog

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluku Upravnog odbora Advokatske komore Srbije broj 115/23 od 18.03.2023. godine.

Molimo Vas ukoliko ste se našli u situaciji navedenoj u odluci,  da o tome obavestite Advokatsku komoru Srbije na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com  dostavljanjem broja predmeta, oznake suda pred kojim je krivični postupak u toku i okružnog zatvora ili kazneno popravne …

DNEVNI IZVEŠTAJ KOL CENTRA

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti o redosledu pozivanja – poslednje pozvanom advokatu, po organima i listama (lista za punoletna lica i lista za maloletnike).

Dnevni izveštaj Кol centra Advokatske komore Srbije biće objavljivan radnim danom, krajem radnog vremena.
 Izveštaj Kol centra

Obuka advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita

 

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje
P O Z I V
ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika advokatskih komora …

Primedbe AKS na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati primedbe Advokatske komore Srbije na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji koje je Upravni odbor AKS usvojio na sednici održanoj 10.02.2023. godine.
 Primedbe AKS

Dan advokature Srbije

Poštovane kolege,

Dan advokature Srbije 2023 i 161-va godišnjica od donošenja prvog Zakona o pravozastupnicima u Srbiji biće obeležena u subotu 25.02.2023.

Pozivamo Vas da prisustvujete Svečanoj akademiji povodom obeležavanja „Dana advokature Srbije“ koja će se održati u subotu 25.02.2023. u  12,00 sati  u Narodnom pozorištu – ulaz sa Trga Republike. Nakon Svečane akademije biće priređen i prigodan …

Advokatski ispit

 

Poštovane kolege,

Advokatska komora Srbije je obaveštena da je na viber zajednici koja se zove “Advokatski ispit” objavljena informacija da će u februarskom ispitnom roku u ispitnu materiju biti uvršten Nacrt tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata koji bi trebalo da bude usvojen u februaru 2023. godine, te su svi članovi te viber …

Dostavljanje redovnog godišnjeg izveštaja pružalaca besplatne pravne pomoći

 

Poštovane kolege,

Kako je članom 22. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (“Službeni glasnik RS, br.87/18) propisano da redovni godišnji izveštaj pružaoci besplatne pravne pomoći dostavljaju Ministarstvu pravde najkasnije do 31.januara tekuće godine za predhodnu godinu, molimo sve advokate koji se nalaze na listi pružalaca besplatne pravne pomoći, da navedeni izveštaj dostave najkasnije do 31.01.2023. godine, …

Srećni praznici!

 

 

Radno vreme Advokatske komore Srbije za vreme praznika

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je prvi radni dan Advokatske komore Srbije u 2023. godini, ponedeljak, 09. januar.