28.02.2017.

Poštovane kolege,

Čestitamo Dan advokature Srbije i 155-tu  godišnjicu donošenja prvog Zakona o pravozastupnicima u Srbiji.

U poslednjih 40 godina po prvi put smo suočeni sa situacijom da zbog ne plaćanja članskog doprinosa jednog broja advokatskih komora, Advokatska komora Srbije nije u mogućnosti da na prigodan način obeleži Dan advokature Srbije.

Sa verom da će sprovođenjem izbora u advokatskim komorama u kojima izbori nisu sprovedeni po isteku mandata, biti stvoreni uslovi za dalji napredak advokature, izražavamo i nadu da je ovo poslednji Dan advokature Srbije koji obeležavamo na ovaj način.