AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dopis Advokatske komore Srbije upućen nadležnim državnim organima povodom reklame Megatrend Univerziteta.

 Dopis AKS