AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dopis Narodne banke Srbije – Sektor za prinudnu naplatu o sprovođenju izvršenja kada su dužnici Domovi za omladinu, Gerentološki centri i Centri za socijalni rad, kao i tabelu sa pregledom novootvorenih evidencionih računa grupe 320 – Indirektni korisnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna primanja.

 Dopis NBS

 Pregled novootvorenih evidencionih računa