AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dopis Advokatske komore Srbije koji je upućen dana 26.07.2021. Ministarstvu pravde – Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

 Dopis AKS