AKS-LogoFinal

Poštovane koleginice i kolege,

Radi racionalizacije troškova poslovanja Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je odluku da se tiraž izdanja i dostave naučnog i stručnog časopisa Branič sa 10.500 primeraka, smanji na 1000 primeraka po jednom izdanju, a da se svako izdanje priredi i u elektronskoj formi na zvaničnoj internet prezentaciji komore.
Molimo koleginice i kolege koje pored toga žele da im se i štampani primerak dostavlja poštom o tome obaveste Advokatsku komoru Srbije dostavljanjem obaveštenja elektronskim putem na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com, poštom ili telefonom.