AKS-LogoFinal

 

 

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu možete pogledati dopis Ministarstva pravde sa pozivom advokatima pružaocima besplatne pravne pomoći za dostavljanje redovnog godišnjeg izveštaja pružaoca besplatne pravne pomoći za 2023. godinu.

Izveštaj se dostavlja Ministarstvu pravde na e-mail adresu: bpp@mpravde.gov.rs do 31.januara 2024. godine.

 Dopis Ministarstva pravde