AKS-LogoFinal

 

Pozivamo mlade advokate starosti do 35 godina, koji se pretežno bave civilnim i privrednim pravom da se prijave na Program koji tradicionalno organizuje Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju sa Advokatskom komorom Srbije. Rok za prijavu je 12.05.2023. godine, a odluku o izboru kandidata donosi Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju. Naglašavamo da je visok nivo znanja nemačkog jezika uslov za učešće na pomenutom konkursu i kandidati mogu biti podvrgnuti odgovarajućem ispitu za proveru nivoa znanja jezika.

U prilogu možete pogledati pozivno pismo, program i upitnik.

 Edukacija za mlade advokate u Nemačkoj