AKS-LogoFinal

 

 

Sa tugom obaveštavamo da je iz redova advokature zauvek otišao VLADIMIR ŠEŠLIJA, doajen srpske advokature koji je obavljao dužnost predsednika Advokatske komore Srbije od 2002. do 2009. godine i predsednika Advokatske komore Beograda od 1998. do 2002.godine i koji je nosilac najviših priznanja Advokatske komore Srbije.
Advokata Vladimira Šešliju su krasile sve osobine neophodne za bavljenje advokaturom – obrazovanje, odmerenost, upornost, borbenost, sa jedne strane i prijateljstvo i etičnost u postupanju, sa druge strane. U mladosti se bavio sportom koji je doprineo da se njegove lične osobine razviju i da se uspešno bavi advokaturom pedeset godina. U svom profesionalnom postupanju je poštovao rad i dostojanstvo kolega i činio da generacije mladih advokata na njegovom primeru spoznaju temeljne vrednosti advokature i zastupaju interesi klijenata uz poštovanje Кodeksa profesionalne etike advokata. Za njega advokatura je bila način života i zato je predano radio i u organima komore čime je doprineo unapređenju ugleda profesije, afirmaciji advokature i organizacije rada advokatskih komora.

Ispraćaj za kremaciju biće na Novom groblju u Beogradu u sredu, 04.05.2022.godine, u 09,30 sati.

Кomemorativni skup održaće se u sali Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/II sprat, u Beogradu, u četvrtak 05.05.2022. u 13,00 sati.