AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata objavljena је u “Službenom glasniku” broj 37/21 od 14.04.2021. godine i primenjuje se od 22.04.2021. godine.

 Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata