19.03.2018.

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati informaciju sa 13. sednice Upravnog odbora Advokatske komore Srbije održane 09.03.2018. godine.
 Informacija sa 13. sednice UO AKS