AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o kriterijumima za određivawe aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnostima, iznosima naknade, uslovima za njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu.

  INICIJATIVA