AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o uređenju sudova, Sudskog poslovnika i Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda, koju je podnela Advokatska komora Srbije.

 Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti