AKS-LogoFinal

 

Poštovane koleginice i kolege,

u prilogu možete pogledati izveštaj adv. Zore Dobričanin Nikodinović, koordinatora Radne grupe AKS – Sekcije za Krivično pravo, o radu predstavnika AKS u Radnoj grupi Ministarstva pravde za pripremu Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku.

 Izveštaj o radu u RG