AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati izveštaje o radu organa Advokatske komore Srbije, koji su usvojeni na Prvoj redovnoj Skupštini Advokatske komore Srbije, koja je održana 24.09.2022. godine.

 Izveštaj o radu Predsednika AKS

 Prv izveštaj o radu UO AKS, Adv.akademije i Saveta

 Dopuna prvog izveštaja o radu UO AKS, Adv.akademije i Saveta

 Izveštaj Nadzornog odbora AKS

 Izveštaj o finansijskom poslovanju

 Izveštaj Disciplinskog tužioca AKS

 Izveštaj Disciplinskog suda AKS