AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

Upravni odbor Advokatske komore Srbije na sednici koja je održana 01.04.2023. godine utvrdio je Nacrt tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, koji se upućuje na javnu raspravu.

Javna rasprava saglasno odredbi člana 305. stav 3. Statuta Advokatske komore Srbije traje 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora AKS o utvrđivanju Nacrta tarife.

Pozivaju se članovi Advokatske komore Srbije da eventualne primedbe i predloge na objavljeni Nacrt tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata dostave u pismenom obliku, zaključno sa 03.05.2023. godine, na adresu Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/III sprat ili na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com, skeniran tekst primedbi sa potpisom i pečatom advokata.

 Nacrt Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata