AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova objavljen je Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima sa obrazloženjem i pozivnim pismom za učešće u javnoj raspravi i datumima održavanja okruglih stolova u okviru javne rasprave.

Imajući u vidu značaj ovog zakona i njegov mogući uticaj na ljudska prava, mišljenja smo da Advokatska komora Srbije treba da uzme učešće u javnoj raspravi i da pripremi primedbe na predložena rešenja.

Molimo Vas da svoje primedbe i predloge dostavite Advokatskoj komori Srbije do 22.12.2022. godine, na mail adresu: a.k.srbije@gmail.com kako bi sve primedbe obrađene i objedinjene u primedbe od strane advokature i usvojene od strane Upravnog odbora Advokatske komore Srbije bile dostavljene Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U prilogu: Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, obrazloženje, pozivno pismo.

 Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima

 Obrazloženje Nacrta zakona

 Program javne rasprave