AKS-LogoFinal

 

 

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici koja je održana 26.12.2020. godine doneo odluku o otpočinjanju postupka izbora kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca iz reda advokata i objavljivanju javnog poziva za dostavljanje predloga kandidata.
Pravo predlaganja imaju advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije i najmanje 20 advokata.
Kriterijumi za predlaganje kandidata su:
– najmanje 15 godina iskustva u struci
– da je pre kandidovanja najmanje jedan mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije
– da nije osuđivan za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom
– da nije član organa političke stranke.
Kandidatura za izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca iz reda advokata treba da sadrži:
– biografiju kandidata
– potvrdu advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije čiji je član predloženi kandidat o profesionalnom statusu i da li је ostvario prava iz penziјskog osiguranja
– potvrdu  advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije   čiji je član predloženi kandidat da nije disciplinski kažnjavan u periodu od 10 godina, koji predhode podnošenju kandidature
– izjavu kandidata da nije član organa političke stranke.
Advokatska komora Srbije će po službenoj dužnosti, pribaviti izveštaj o neosuđivanosti predloženog kandidata.

Rok za dostavljanje predloga kandidata je 01.02.2021. godine.

 Odluka UO AKS

 Javni poziv

 Odluka UO AKS 1