AKS-LogoFinalPoštovane koleginice i kolege,

U prilogu možete pogledati komentar na Zaključak Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda od 26. decembra 2023. godine – član 11. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.

 Komentar na Zaključak Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda