AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad advokata koja je objavljena u “Službenom glasniku” broj 43/2023 od 26.05.2023. godine,  koja stupa na snagu 03.06.2023. godine i tabelarni pregled Tarife sa preračunatim nagradama po svim vrstama postupaka i radnjama advokata u dinarsku protivvrednost, po novoutvrđenoj vrednosti poena od 45,00 dinara.

 Advokatska tarifa

 Advokatska tarifa – tabelarni prikaz