AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati obaveštenja o radu sudova za vreme vanrednog stanja, koja su dostavljena Advokatskoj komori Srbije.

 Viši sud u Beogradu

 Viši sud u Kragujevcu

 Prvi osnovni sud u Beogradu