AKS-LogoFinal

 

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje

P O Z I V

ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, na obuku za polaganje pravosudnog ispita.

Obuku za polaganje pravosudnog ispita – nastavu i vežbe, držaće predavači Advokatske akademije prema Planu za sprovođenje programa za stručnu obuku advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita usvojenog od Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Obuka će se održavati u periodu od 02.10.2018. do 06.12.2018. godine u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat, u periodu od 17:00 do 19:00 časova.

ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA JE 01.10.2018. GODINE

Kandidati se prijavljuju pisanim putem na adresu Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, Beograd, ili elektronskim putem na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com

U prilogu možete pogledati Plan i program obuke iz krivičnog i  građanskog prava.

 Plan i program obuke iz krivičnog prava

 Plan i program obuke iz Građanskog prava