AKS-LogoFinal

 

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje

P O Z I V

ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, na obuku za polaganje pravosudnog ispita.

Obuku za polaganje pravosudnog ispita – nastavu i vežbe, držaće predavači Advokatske akademije Advokatske komore Srbije prema Planu za sprovođenje programa za stručnu obuku advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita usvojenog od Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Obuka će se održavati u periodu od 01.10.2019. do 03.12.2019. godine u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat, u periodu od 17:30 do 19:30 časova.

ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA JE 30.09.2019. GODINE

Kandidati se prijavljuju pisanim putem na adresu Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, Beograd, ili elektronskim putem na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com

U prilogu možete pogledati Plan i program obuke iz krivičnog i  građanskog prava.

 Plan i program obuke iz krivičnog prava

 Plan i program obuke iz Građanskog prava