AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Odluku o izmeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora Advokatske komore Srbije.

 Odluka o izmeni Poslovnika o radu NO AKS