AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati obaveštenje objavljeno na sajtu Advokatske komore Beograda o odluci Upravnog odbora Advokatske komore Beograda donetoj na sednici održanoj  18.10.2023. godine, kojom se stavljaju van snage odluke Upravnog odbora Advokatske komore Beograda broj 4235/2022 od 07.06.2022. godine, broj 5268/2022 od 04.07.2022. godine i broj 5945/2022 od 15.07.2022. godine, kojima je uvedeno obavezno polaganje advokatskog ispita pred Advokatskom komorom Beograda, kao uslov za upis u Imenik advokata Advokatske komore Beograda.

 Obaveštenje Advokatske komore Beograda