AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluku Upravnog odbora Advokatske komore Srbije br. 895-8/22 od 09.09. 2022. godine i Preporuku za postupanje advokata.

 Odluka UO AKS i Preporuka za postupanje advokata