AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluku Upravnog odbora Advokatske komore Srbije broj 115/23 od 18.03.2023. godine.

Molimo Vas ukoliko ste se našli u situaciji navedenoj u odluci,  da o tome obavestite Advokatsku komoru Srbije na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com  dostavljanjem broja predmeta, oznake suda pred kojim je krivični postupak u toku i okružnog zatvora ili kazneno popravne ustanove koja nije dovela okrivljenog na glavni pretres, kao i razloga za nedovođenje, ukoliko je isti saopšten na glavnom pretresu.

 Odluka UO AKS