AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluku Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, sa sednice održane 21.10.2023. godine, o potvrđivanju liste kandidata za izbor predsednika Advokatske komore Srbije, jednog člana Nadzornog odbora Advokatske komore Srbije iz Advokatske komore Vojvodine i dva zamenika Disciplinskog tužioca Advokatske komore Srbije iz Advokatske komore Vojvodine.

Odluka se objavljuje dana 23.10.2023. godine u 15:00 časova.

U prilogu možete pogledati programe kandidata za izbor predsednika Advokatske komore Srbije koji se objavljuju u skladu sa odredbom člana 80 stav 2 Statuta Advokatske komore Srbije.

 Odluka o potvrđivanju liste kandidata

 Program kandidata dr Veljka Delibašića

 Program kandidata Jasmine Mihailović