AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluke sa 18. sednice Upravnog odbora Advokatske komore Srbije održane 05.03.2022. godine.

 Prvi izveštaj o radu 27.09-31.12.2021.

 Odluka Call centar

 Odluka Call centar – traženje izveštaja

 Odluka Call centar – traženje ponuda

 Odluka Call centra – proširenje

 Odluka – udruženje građana, nedoz.sticanje klijenata, call.tuž., novi prop. o adv. numerus clausus

 Odluka – Komora medijatora

 Odluka o upućivanju dopisa MP

 Dopis Min.pravde – Komora medijatora