AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluke sa 48. redovne sednice Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, održane 09.09.2023. godine.

 Rad advokata u postupcima pred Centrom za socijalni rad

 Dopis Upravnom sudu

 Nedozvoljeno bavljenje advokaturom i nelojalna konkurencija

 Imenovanje koordinatora Kol centra