AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije broj 633/2023 od 09.09.2023. godine o raspisivanju Izbora za Predsednika i Potpredsednika Advokatske komore Srbije i broj 634/2023 od 09.09.2023. godine o raspisivanju Dopunskih izbora za člana Nadzornog odbora Advokatske komore Srbije iz Advokatske komore  Vojvodine i dva Zamenika Disciplinskog tužioca Advokatske komore Srbije iz Advokatske komore Vojvodine.

Rokovi za sprovođenje izbornih radnji počinju sa 11.09.2023. godine.

Uslovi za kandidovanje i ovlašćeni predlagači su propisani Statutom Advokatske komore Srbije.

 Odluka UO AKS o raspisivanju izbora za Predsednika i Potpredsednika

 Odluka UO AKS o raspisivanju Dopunskih izbora za člana NO AKS i 2 Zamenika DT AKS