22.12.2020.

Potreban advokatski pripravnik, radi obavljanja pripravničkog staža, sa ili bez radnog iskustva, sa dobrim poznavanjem računarskih programa. Кancelarija je na Voždovcu TC Banjica.
Zainteresovani kandidati svoje prijave sa biografijom mogu dostaviti na elektronsku adresu: advtkiricic@gmail.com