03.11.2020.

Advokatska kancelarija “Dubajić” iz Novog Sada, Radnička 7/3, raspisuje konkurs za prijem:

ADVOKATA

Advokatska kancelarija Dubajić vodi politiku stvaranja moderne advokatske kancelarije kroz konstantno praćenje inovacija na tržištu. Stavljamo pred sebe cilj stvaranja snažnog tima.

Prijavu sa biografijom (CV) i motivacionim pismom poslati na email: careers@dubajiclaw.rs. Rok za prijavu je 03.12.2020. god., s tim da će se u slučaju potrebe razmatrati i prijave pristigle nakon ovog datuma.

Pozicija:

 • Advokat

Broj pozicija:

 • 1 (jedan)

Uslovi:

 • Položen pravosudni i advokatski ispit
 • Poznavanje engleskog jezika na B2 nivou – pismeno i usmeno izražavanje
 • Osposobljenost za rad na kompjuteru i korišćenje MS Office paketa
 • Otvorenost ka inovativnom pristupu u radu
 • Spremnost na konstantno usavršavanje
 • Profesionalnost u radu sa klijentima i kolegama

Prednosti pri izboru kandidata:

 • Zvanični sertifikat o poznavanju engleskog jezika (IELTS, TOEFL, CAE, CPE i dr.)
 • Poznavanje drugih stranih jezika
 • Master studije u Srbiji ili inostranstvu
 • Akademski uspeh na studijama
 • Učešće na takmičenjima tokom studija
 • Stručne prakse i učešće na pravničkim skupovima (konferencije, letnje škole, kursevi, radionice, seminari i sl.)

Proces prijave:

 • Prijavu sa biografijom (CV) i motivacionim pismom poslati na email: careers@dubajiclaw.rs
 • Odabrani kandidati će biti pozvani na intervju nakon razmatranja prijava
 • Kandidat može biti primljen i pre isteka roka prijave, zbog čega savetujemo da svoje prijave pošaljete odmah

Rok prijave:

 • 03.12.2020. god., s tim da će se u slučaju potrebe razmatrati i prijave pristigle nakon ovog datuma