15.05.2020.

Аrsić Jelena diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom zainteresovan za rad u advokatskoj kancelariji u Beogradu.
U prilogu možete pogledati CV

 CV -Arsić Jelena