09.03.2019.

Cvetko Jevtić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom, zainteresovan za rad u advokatskoj kancelariji.

U prilogu možete pogledati CV.

 CV – Cvetko Jevtić